ฟอร์ด คว้ารางวัล Thailand Zocial Awards 2016 สุดยอดแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย ในกลุ่มธุรกิจประเภท “ยานยนต์”

514

ฟอร์ด ประเทศไทย นำโดยนายศรุต อิงคะวัต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด รับมอบรางวัล Thailand Zocial Awards 2016 ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ ในฐานะสุดยอดแบรนด์บนโซเชียลมีเดียในกลุ่มธุรกิจประเภท “ยานยนต์” ที่ใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ฟอร์ดนับเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายแรกๆ ที่นำกลยุทธ์ Digital First มาใช้ในการวางแผนการตลาดต่างๆ รวมถึงการสื่อสารกับผู้บริโภคบนช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างมุมมองการรับรู้และประสบการณ์ร่วมระหว่างแบรนด์ฟอร์ดกับผู้บริโภค ทั้งนี้ฟอร์ดยังให้ความสำคัญเรื่องคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแบรนด์ฟอร์ดและมีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับรางวัล Thailand Zocial Awards 2016 เป็นงานมอบรางวัลอันยิ่งใหญ่ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยบริษัท โซเชียล อิงค์ จำกัด ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำต่างๆ โดยทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับกลุ่มผู้บริโภคบนโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube ผ่านวิธีการวัดแบบ Zocial Metric ซึ่งเป็นการวัดปริมาณการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้ติดตาม (Reach) ประสิทธิภาพหรือความสนใจต่อเนื้อหา (Interaction) ประสิทธิภาพการเพิ่มขึ้นของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย (Growth) และระดับการกระจายเนื้อหาผ่านปริมาณการแชร์บนโซเชียลมีเดีย (Share)

Comments

SHARE