Amazon เปิดตัวฟีเจอร์ ลำโพงอ่านหนังสือได้

7771

Amazon ได้ทำอัพเดทฟีเจอร์ของลำโพงอัจฉริยะ Amazon Echo โดยทำการใส่ฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Alexa เข้าไป

Alexa คือผู้ช่วยอ่านหนังสือใน Kindle เพียงผู้ใช้งานส่งเสียงว่า “Alexa, read “[ชื่อหนังสือ Kindle book],” จากนั้น Alexa ก็จะเริ่มทำการอ่านโดยใช้เทคโนโลยี text-to-speech ทำให้เสียงที่ออกมานุ่มนวล ไม่แข็งกระด้างเหมือนเสียงหุ่นยนต์เหมือนทั่วๆ ไป และไม่เพียงเท่านั้นผู้ใช้งานสามารถสั่งการด้วยเสียงให้หยุดอ่าน และอ่านต่อไป ได้อีกด้วย

ที่มา theverge.com

Comments

SOURCEtheverge.com
SHARE