แขนเทียมไฮเทค ขยับได้ตามใจสั่ง

7978

ในขณะนี้นักวิจัยจากทั่วโลกกำลังค้นหานวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ ทำให้บุคคลเหล่านี้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น และตอนนี้ความหวังที่จะหยิบจับอะไรได้เหมือนตอนมีแขน ของผู้พิการแขนขาดกำลังจะมาถึง เพราะตอนนี้แขนเทียมขยับได้เริ่มใกล้ความจริงขึ้นมาแล้ว

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins ได้ทำการแสดงแผลงานแขนเทียมที่สามารถขยับได้ตามคำสั่งของผู้ใส่ โดยคำสั่งเหล่านั้นจะถูกสั่งผ่าน Myo bands ที่ใส่ไว้ที่ต้นแขน Myo bands จะแปลคำสั่งที่ได้จากคลื่นไฟฟ้าในกล้ามเนื้อแขนด้านบน ส่งผ่านคอมพิวเตอร์ จากนั้นให้คอมพิวเตอร์สั่งงานแบบไร้สายมาที่แขนขนของผู้สวมใส่ ทำให้แขนกลนั้นขยับได้ตามใจของผู้สวมใส่ รวมไปถึงการควบคุมให้หยิบจับสิ่งของด้วย

Myo bands ขายอยู่ที่เส้นละ $200 หรือประมาณ 7,300 บาท และสำหรับแขนเทียมนี้ยังคงต้องพัฒนาต่อเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสวมใส่ได้อย่างสบายมากขึ้น และใช้ต้นทุนที่น้อยลง

ที่มา engadget.com

Comments

SOURCEengadget.com
SHARE